Кафедра мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

Кафедра мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін створена в 2003 році і є однією з перших кафедр університету. На кафедрі працюють: доктор мистецтвознавства, професор А. П. Овчиннікова; доктор педагогічних наук, професор Г. X. Яворська; доктор філософських наук, професор І. В. Єршова-Бабенко; доктор історичних наук, професор Гончарук, кандидат мистецтвознавства, доцент Т. І. Уварова, кандидат історичних наук, доцоент В. Г. Пищемуха (завідувач кафедри в 2003—2015 рр.); кандидат філоських наук, доцент Л. А. Панкова; кандидат філософських наук, доцент М. А. Кравчик; кандидат філософських наук, доцент Т. А. Крижановська; кандидат юридичних наук, доцент Т. О. Остапенко, старший викладач С. В. Волковський, викладач В. Фрейдліна, викладач К. Д. Мараховська.
На кафедрі були започатковані видання збірників науково-дослідних робіт. З 2005 року в університеті видається збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету». У 2010 році заснований і почав виходити «Науковий вісник Міжнародного гумані­тарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія», в якому публікуються статті провідних вчених, як України, так і інших держав.

У 2015 році була започаткована міжнародна мультидисциплінарна конференція «Чорноморські наукові студії». У ній беруть участь науковці з країн ближнього та дальнього зарубіжжя: доктори і кандидати наук, професори і доценти, а також молоді науковці та аспіранти. Такі наукові зустрічі стали щорічними.

У 2016 році на кафедрі було відкрито аспірантуру за спеціальністю 034 «Культурологія» і проведений перший набір на третій науковий рівень.

У квітні 2017 року у міжнародному журналі «Evropsky filozoficky a historicky diskurz» за підтримки кафедри був створений розділ «Культурологія», який дозволив публікувати результати наукових досліджень у даному збірнику.

Завідує кафедрою — професор А. П. Овчиннікова, доктор мистецтвознавства. Результати її наукової і педагогічної діяльності відображено в понад 150 публікаціях. Професор А. П. Овчиннікова є членом редколегій спеціалізованих культурологічних і мистецтвознавчих журналів, членом Національної спілки театральних діячів.

А. П. Овчиннікова проводить наукові дослідження у галузі культурології та мистецтвознавства. В ораторському мистецтві, сценічному мовленні та риториці використовує методи К. Станіславського, М. Чехова, Л. Курбаса, Є. Гротовського.

Альбіна Петрівна Овчиннікова є фундаторкою напряму, який пов'язаний з використанням театральної педагогіки в юриспруденції, політиці, педагогіці.

А. П. Овчиннікова розглядає особливості стану сучасної культури та гуманітарних наук. Вона підкреслює, що сучасне гуманітарне знання повинно орієнтуватись на ту сферу, яка визначає цінності, де сенсом буття є аксіологія. Звертає увагу на те, що суспільство споживання змінило ідеали виробництва корисних речей на симулякри, які маніпулюють суспільною свідомістю. В контексті кризи культури це визначає нове мегазавдання для інтелігенції – пошук нових цінностей культури.

Бере активну участь у розробці концепції універсалізму у рамках Всесвітнього товариства при Польській академії наук та Варшавському університеті, який очолює професор А. Горальський. Під егідою товариства у межах міжнародних конференцій розглядаються проблеми: «Творчість, відповідальність та метанойя самосвідомості», «Універсалізм перед викликами сучасності» тощо. Задум організаторів конференцій пов'язаний з полемікою щодо відповіді на питання: яка місія покладається на інтелектуалів Європи, які цілі має ставити та досягати молодь Європейського континенту? Обговорюються питання людини та середовища, інтелектуального капіталу, інтелектуальної еліти, вміння моделювати соціальну реальність.Дисципліни, які забезпечуються кафедрою:
Історія України
Історія Української культури
Філософія
Ораторське мистецтво
Логіка
Педагогіка
Основи педагогічної майстерності
Естетика
Психологія
Соціологія
Педагогіка вищої освіти
Педагогіка та психологія середньої освіти
Сучасна педагогічна майстерність
Історія мистецтв
Історія мистецтв та сучасна культура
Основи філософських знань
Професорсько-викладацький склад кафедри:
Овчиннікова Альбіна Петрівна
Доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри
Автор більше ніж 150 наукових публікацій. Є членом редколегій спеціалізованих культурологічних і мистецтвознавчих журналів, членом Національної спілки театральних діячів.

А. П. Овчиннікова проводить наукові дослідження у галузі культурології та мистецтвознавства. Альбіна Петрівна Овчиннікова є фундаторкою напряму, який пов'язаний з використанням театральної педагогіки в юриспруденції, політиці, педагогіці.

Викладає дисципліни: ораторське мистецтво, риторика.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9748-4766
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=OzYZnGIAAAAJ
Яворська Галина Харлампіївна
Професор, доктор педагогічних наук
Коло наукових інтересів: становлення особистості професіонала, теорія та методика професійної освіти.

Має наукову школу, веде підготовку науково-педагогічних кадрів (на теперішній час підготувала 16 кандидатів наук для МВС України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України).

Автор більш ніж 200 наукових праць. Є членом двух спеціалізованних вчених рад по захисту докторських дисертацій (м. Київ, м. Одеса). Має державні нагороди (відзнаки).

Викладає дисципліни: Педагогіка, Педагогіка вищої освіти, Основи педагогічної майстерності, Психологія, Психологія навчання, Основи наукових досліджень, Методологія та логіка наукових досліджень.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LLwfOC8AAAAJ
Гончарук Тарас Григорович
Професор, доктор історичних наук
Сфера наукових інтересів: економічна історія України кінця XVIII – першої половини XIX ст., історія Одеси та Південної України кінця XVIII – першої половини XIX ст.

Автор більше ніж 200 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: Історія України.
Єршова-Бабенко Ірина Вікторівна
Професор, доктор філософських наук
Крижановська Тетяна Олександрівна
Кандидат філософських наук, доцент
https://docs.mgu.edu.ua/docs/metodichki/metod_krij...

Коло наукових інтересів: соціальна філософія, аксіологія, історія і філософія науки, комунікативна філософія, філософія психоаналізу, філософія культури, філософія екології.

Керівник студентського гуртка кафедри «Гуманітарії ХХІ століття», учасники якого регулярно приймають участь в конференціях, друкуються у виданнях університету. Автор більш ніж 30 публікацій.

Викладає дисципліни: Філософія, Історія української культури.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6391-6871
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=xuZjv50AAAAJ
Уварова Тетяна Іванівна
Доцент, кандидат мистецтвознавства
Сфера наукових інтересів: трансформаційні процеси у культурі та мистецтві, технологічні трансформації культури, культурна ідентичність і ментальність, українська культура, культурна політика, культурна дипломатія, методологія культурології.

Автор понад 70 наукових праць. Керівник наукового гуртка «Територія науки».

Викладає дисципліни: Історія мистецтв, Історія української культури, Історія світового мистецтва та культури, Естетика

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2628-7399
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FaoDIkoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title
Панкова Людмила Олександрівна
Кандидат філософських наук, доцент
Викладає дисципліни: Філософія, Соціологія
Остапенко Тимур Олександрович
Кандидат юридичних наук, доцент
Коло наукових інтересів: історія держави і права України, правова система України-Гетьманщини, історія Одеської школи права.

Автор більш ніж 70 публікацій.

Викладає дисципліни: Історія України, Політологія.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0714-4018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FE1sB7wAAAAJ&hl=uk
Мараховська Ксенія Дмитрівна
Викладач, аспірантка, методист кафедри.
Коло наукових інтересів: теоретичні і практичні аспекти культури і мистецтва, у тому числі мистецтво анімації, образотворче мистецтво, технології мистецтва ілюстрації.

Член Ради молодих вчених Міжнародного гуманітарного університету.

Викладає дисципліни: Історія української культури, Естетика, Історія мистецтв.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7206-9678
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bZSsOyQAAAAJ
Фрейдліна Вікторія Віталіївна
Викладач кафедри
Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (066) 700-34-51
Made on
Tilda